אגודת העיוורים הישראלית, ששת, אום אל פחם

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, אום אל פחם

המחלקה לשירותים חברתיים, ת.ד 1037
מיקוד: 
30010
טלפון: 
04-6312430
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
תמונות
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)
מתנדבים