אגודת העיוורים הישראלית, ששת, רחובות

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, רחובות

ת.ד 1422
מיקוד: 
76110
טלפון: 
08-9392222
זמן מתן שרות: 
ב' 16.00-14.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
חונכים/ מתנדבים
מועדון
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
שעורי בראייל
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים
עובדים סוציאליים