אגודת העיוורים הישראלית, ששת, נצרת

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, נצרת

ת.ד 2255
מיקוד: 
16000
טלפון: 
04-6575449, 04-6550755
זמן מתן שרות: 
ב',ה' 12.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
בעיות בתחבורה ציבורית
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)