אגודת העיוורים הישראלית, ששת, אשדוד

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, אשדוד

מועדון העיוורים, ת.ד 249, רח' הראשונים 11
מיקוד: 
77102
טלפון: 
08-8523979
זמן מתן שרות: 
מועדון ד' 20.00-17.30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
תמונות
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)