אגודת הגליל למחקר ושירותי בריאות, שפרעם

אגודת הגליל למחקר ושירותי בריאות, שפרעם

דרך חיפה נצרת
מיקוד: 
20200
טלפון: 
04-9861171
פקס: 
04-9861173

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
חינוך לבריאות
שירותים ניתנים: 
הפעלת טיפול רפואי
חינוך לבריאות
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

וותק השירות: 
0
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי