אגודת האחווה למען הקשיש, נצרת

אגודת האחווה למען הקשיש, נצרת

רח' 704/2, ת.ד. 377
מיקוד: 
16103
טלפון: 
04-6576564 , 04-6462082
פקס: 
04-6462201
שעות פעילות המשרד: 
ב-ו 08:00-15:30
זמן מתן שרות: 
לכל פעילות שעות שונות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
הפעלת ארוחות
הפעלת הסעות
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
טיפול סוציאלי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אחיות
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים