אגודה ישראלית לסוכרת, פתח-תקוה

אגודה ישראלית לסוכרת, פתח-תקוה

רח' אחד העם 31
מיקוד: 
49100
טלפון: 
03-9052551
זמן מתן שרות: 
ביום ב' 12:00-09:00 ביום ג' 16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סוכרת
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים