אגודה ישראלית לסוכרת, באר-שבע

אגודה ישראלית לסוכרת, באר-שבע

מועדון נעמ''ת, שד' יצחק רגר
מיקוד: 
84101
טלפון: 
08-6286266,
זמן מתן שרות: 
ג' 19:00-16:00

מידע כללי

פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סוכרת
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי