אגודה ישראלית לסוכרת, אשדוד

אגודה ישראלית לסוכרת, אשדוד

מרכז הקריה, שער הקריה
מיקוד: 
77285
טלפון: 
08-8660673
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימי א' 10:00-12:00, ב',ד' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
ייעוץ משפטי
קבוצה לעזרה עצמית-מונחית
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
ייעוץ משפטי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סוכרת
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
דיאטנית
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)