א.ש. סיעוד ורווחה, כפר-סבא - הוד-השרון

א.ש. סיעוד ורווחה, כפר-סבא - הוד-השרון

רח' ויצמן 42
מיקוד: 
44203
טלפון: 
09-7674538
שעות פעילות המשרד: 
יום ו' 08:00-12:00 ימים א'-ה' 09:00-17:00, מענה אנושי 24 שעות ביממה
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה - בתיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד המסחר והתעשיה (התמת)
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי בתשלום נוסף (רחצה, סיעוד, וכדומה)
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה בתשלום נוסף
שירותי השגחה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות תפקודית
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
רכז/ת