א.ש. סיעוד ורווחה, חולון

א.ש. סיעוד ורווחה, חולון

רח' סוקולוב 81
מיקוד: 
58330
טלפון: 
03-5032025
פקס: 
03-5033596
שעות פעילות המשרד: 
יום ו' 08:00-12:00 ימים א'-ה' 09:00-17:00 מענה אנושי 24 שעות ביממה.
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה - בתאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
שירותי השגחה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות תפקודית
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
נגישות: 
לא רלוונטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
רכז/ת
הערות: 
מחלקה מיוחדת לטיפול בעובדים זרים, ייעוץ והכוונה חינם למיצוי זכויות הסיעוד. שמירה פרטית למאושפזים בבתי חולים