א.ש. סיעוד ורווחה, דימונה וירוחם

א.ש. סיעוד ורווחה, דימונה וירוחם

רח' שד' הנשיא 52/4
מיקוד: 
86026
טלפון: 
08-6579803
שעות פעילות המשרד: 
בימי ו' 9:00-12:00 בימים א'-ה' 9:00-17:00 מענה אנושי 24 שעות ביממה
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה- בתאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד המסחר והתעשיה (התמת)
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות קריאת מצוקה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי בתשלום נוסף (רחצה, סיעוד, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה בתשלום נוסף
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי השגחה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות תפקודית
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
רכז/ת
הערות: 
מחלקה מיוחדת לטיפול בעובדים זרים. שמירה פרטית למאושפזים בבתי חולים, וייעוץ והכוונה חינם למיצוי זכויות הסיעוד