א.ל.ה - אגודה למען הקשיש, רמת-השרון

א.ל.ה - אגודה למען הקשיש, רמת-השרון

רח' דבורה הנביאה 8
מיקוד: 
47430
טלפון: 
03-5406070
פקס: 
03-5473268
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 08:00-16:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שכונה תומכת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)