א.א. שיווק והפצה, מכירה ואספקת חיתולים למבוגרים, אשדוד

א.א. שיווק והפצה, מכירה ואספקת חיתולים למבוגרים, אשדוד

רח' האופים 5/11
מיקוד: 
77604
טלפון: 
052-2687854
פקס: 
08-8525468
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 09:30-14:30
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 09:30-14:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אספקת מוצרי ספיגה
אספקת מוצרי ספיגה לבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אי שליטה על סוגרים
קשישים סיעודיים
קשישים סיעודיים מורכבים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
2003
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)