א.א. אישפוז מחלקה סיעודית, לב אבות, רחובות

א.א. אישפוז מחלקה סיעודית, לב אבות, רחובות

רח' בורוכוב 27
מיקוד: 
76406
טלפון: 
08-9344777 ,08-9344852
פקס: 
08-9465657
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
גינה/חצר
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
הערכה תפקודית
חונכים/ מתנדבים
טיפול באמנות
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
מחלקה סיעודית
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
36
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מפנה אחר
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות עובד סוציאלי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אורתופד
אחיות
דיאטנית
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים אחרים/ פסיכודרמה
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
נוירולוג
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא אף אוזן גרון
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי
רופא עיניים
רופא שיניים