א. יסכ''מ בע''מ, שירות עובדים למשפחה

א. יסכ''מ בע''מ, שירות עובדים למשפחה

רח' צה''ל 7
מיקוד: 
56265
טלפון: 
03-5361358 , 03-5360938 , 5366357-03
פקס: 
03-5366357
שעות פעילות המשרד: 
ו' 12.00-08.00 א'-ה' 19.00-08.00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
ניתן טיפול בבית
פיסיותראפיה
שירותי השגחה
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים עם בעיות התנהגות חריגות
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים