''מופת'' שירותי סיעוד

''מופת'' שירותי סיעוד

רח' ויצמן 43/14
מיקוד: 
44351
טלפון: 
09-7433225/6
פקס: 
09-7422077
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 08:30-17:00
זמן מתן שרות: 
לפי תאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי גרמנית
דוברי הונגרית
דוברי עברית
דוברי רומנית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות