''לב אור'' העמותה למען העיוורים וכבדי הראיה,מרכז לעיוורים, ראש-העין

''לב אור'' העמותה למען העיוורים וכבדי הראיה,מרכז לעיוורים, ראש-העין

מועדון החלוץ, רח' יהודה הלוי 120
מיקוד: 
48521
טלפון: 
בלשכה: 03-9380146; 03-9388921
זמן מתן שרות: 
ימים ב',ד' 1700-1500 בחורף 1900-1700 קיץ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הדרכה בפעילויות יום-יום
הסעות למקבלי השירות בלבד
חונכים/ מתנדבים
מועדון
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
מרחק רב מתחבורה ציבורית
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מתנדבים
עובדים סוציאליים