יעדים

יעדים

אשל תפעל לשיפור ולשימור תפקוד כולל, למניעת הידרדרות ולדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה, באמצעות פיתוח מערך השירותים הקיים, שיפור האפקטיביות שלו והטמעה של גישות לתיאום טיפול ומיקוד בלקוח.

יעדים לחומש 2016-2020

  • פיתוח שירותי תמיכה ותיאום הטיפול בזקן ובמשפחתו, לאנשים בירידה תפקודית הגרים בקהילה.
  • שדרוג תשתיות קיימות כרצף מסגרות תומכות בקהילה - פיתוח פתרונות בין הבית למוסד.
  • הנגשה של שירותי שיקום וחזרה לתפקוד בפריפריה.
  • הקמת מרכזי הכוון לגיל השלישי ככתובת ייעוץ וליווי לניהול חיים עצמאיים ובעלי משמעות.
  • קידום פתרונות תעסוקה למבוגרים.
  • פיתוח והפצת ידע ופרקטיקות כמאמץ משולב ומשלים לפיתוח השירותים.
  • רתימת טכנולוגיות כמקדמות ייעוד.