שיקום ושימור תפקוד

שיקום ושימור תפקוד

רקע

תחום שיקום ושימור תפקוד עוסק בנושאים הבאים:
1. מערך אזורי מתכלל לשיקום קהילתי (ממש"ק)  (נושא חדש)
2. מרכזי שיקום בקהילה (נושא חדש)
3. מודלים להתערבות במצבי סיכון לירידה תפקודית (נושא חדש)
4. דמנציה
5. אורח חיים בריא

הצורך

מחסור בתשתיות והתערבויות המקדמות שימור ושיפור תפקוד בקרב אנשים זקנים. המצב אקוטי בעיקר בפריפריה.
מודעות נמוכה הן בקרב האוכלוסייה והן בקרב גורמים בקהילה לחשיבות פעילות משמרת תפקוד והתמדה בה.

מטרות התחום

מיצוי הפוטנציאל התפקודי של אנשים זקנים עם ירידה תפקודית בינונית באמצעות פיתוח והנגשה של רצף שירותי שיקום /ושימור תפקוד וחזרה לתפקוד ברמה אזורית ויישובית.

עקרונות פעולה

ברמת הפרט

• תפיסה הוליסטית, מוכוונת אדם, מבוססת אורח חיים (Person-centered and lifestyle based).
• מוכוון מטרה ומבוסס תוצאה ((Goal and Outcome based

ברמת המערכת

• תהליך שמונע ומבוסס על נתונים (Data-driven).
• פעילות מעוגנת בקהילה – שירותים, תשתיות, אנשי מקצוע, לקוחות (Community-based)
• היתכנות כלכלית 

נושאי התחום