מרכז ידע אשל

מרכז ידע אשל

רקע

מרכז ידע אשל מרכז את הפעילויות הבאות:

 1. פיתוח ידע
 2. ניהול ידע
 3. מרכזי הדרכה
 4. הפצה ושיווק

מטרות התחום

באחריות התחום:

 1. לתמוך בתהליכי הפיתוח של תכנית – משלב התכנון, דרך שלב היישום וכלה בשלב ההטמעה וההפצה – באמצעות הבניית תהליכי למידה, חילוץ והמשגה של ידע חדש, הפקתו והפצתו לאנשי מקצוע ומנהלים בשדה הזִקנה בערוצים שונים. 
 2. להפיץ פרקטיקות מיטביות שפותחו בתכניות השונות של אשל.
 3. לתרום לפיתוח מקצועי של עובדים במערכת השירותים לזקנים באמצעות מרכזי ההדרכה של אשל בתל השומר ובקריית ביאליק, המפעילים כ-60 קורסים בשנה.
 4. לקדם את נושא הזִקנה בישראל באמצעות הפקות של פרסומים מקצועיים והפצתם במדיות השונות, קיום כנסים ומפגשי למידה, קידום מחקר וידע וייזום שיתופי פעולה עם גופי תרבות ואמנות.

פעילויות התחום

1.  פיתוח ידע

במהלך שנת 2016 נתמקד בנושאים הבאים:

גיבוש תפישת עבודה בנושא פיתוח ידע והגדרת רפרנטים לנושא.

בניית תכנית לפיתוח הצוות המקצועי של אשל שיעסוק בחילוץ ובדיוק ה-DNA  של אשל ובהגדרת תפקיד של מנהל הפיתוח.

גיבוש מדיניות בנושא המחקר, המדידה והערכה באשל, כמרכיב בפיתוח התכנית.

מיפוי כל משימות פיתוח הידע בארגון ובחירה ב-3 נושאים כמאמץ מרכזי.

"הארכת תוחלת החיים – מנטל לנכס" – המשך למידה ופיתוח של הנושא.

2.  ניהול ידע 

במהלך שנת 2016 נתמקד בנושאים הבאים:

א. השלמת ההטמעה של הפורטל הארגוני כסביבת עבודה- הפורטל הוא סביבת עבודה חדשה המאפשרת גישה קלה לכל החומרים הכתובים שאיש הצוות זקוק להם לצורך פיתוח תכנית ומעקב אחריה. כמו כן מהווה הפורטל כלי תקשורת בין תחומי ובין אישי בין הארגון לעובדיו ובין אשל לשאר המחלקות של הג'וינט. בשנת 2015 המשיך הפורטל הארגוני להתפתח, והוא מיושם כיום במרכזי ההכשרה של אשל באופן מלא. כיום נמצאות בפיתוח סביבות התכנון, ספריית המחקרים וסביבת קשרי חוץ.

ב. סקירות ספרות, מידענות ומפוי ידע - המטרה היא להעמיד לרשות הצוות המקצועי שירות חדש של סקירה ומעקב אחרי הספרות המקצועית בנושאים נבחרים כדי להזין את תהליכי התכנון והפיתוח של תכניות. ב-2016 תפורסם סקירת ספרות בכל רבעון. סקירות אלו יופצו לשותפים ואנשי מקצוע.

מרכזי הדרכה

במהלך שנת 2016 נתמקד בנושאים הבאים:

א. מרכז ההדרכה תל השומר

 • קיום כ- 50 קורסים על פי תכנית עבודה שנתית
 • הקמת יחידה למנהלים בשדה הזִקנה

ב. מרכז ההדרכה קריית ביאליק

 • קיום כ- 10 קורסים על פי תכנית עבודה שנתית
 • הנגשת ההכשרות למגזר הערבי - מתוכננים 6 קורסים שיינתנו באום אל פחם ובשפרעם-סכנין.

ג.  מרכז הדרכה בדרום – נמצא עדיין בתכנון ובבנייה.

ד.  מרכז ידע כלל ג'וינט – ככל שיתממש הרעיון להקים מרכז הדרכה מרכזי של הג'וינט לכלל אגפיו, תשתלב אשל במהלך זה תוך ניצול הפריסה שלה בצפון ובעתיד הקרוב גם בדרום.

ה.  תכניות נוספות

נוסף על קורסים שוטפים המתקיימים במסגרת מרכזי ההדרכה, מופעלות ארבע תכניות גדולות, אשר במוקדן פיתוח ידע ולמידה:

 • התמחות רופאים גריאטריים – תכנית הנמצאת בשלב יציאה.
 • מניעת התעללות – תכנית הנמצאת בשלב הטמעה ומעטפת של הכשרות. בשנת 2016 תסתיים העבודה הישובית ויתקיים דיון לגבי העברת התכנית ומעטפת ההכשרה למשרד הרווחה.
 • מטפל קהילתי – תכנית חדשה הנמצאת בשלב הפיילוט ובמוקדה פיתוח תפקיד חדש לטיפול בזקנים המשלים את תפקידן מטפלות הבית. במהלך 2016 יתקיים דיון להמשכה של התכנית ומיקומה הארגוני.
 • סוף חיים – במהלך 2015 הוכנה תכנית לאומית בנושא, בהובלת מנכל אשל ועל פי בקשת משרד הבריאות. עם אישור שלב היישום במחצית 2016, תוגדר חלקה של אשל ותגובש תכנית עבודה בנושא.

3.  הפצת ידע ופרקטיקות

יחידה זו עוסקת הן בתצורה של הפרקטיקה שפותחה באשל והפצתה למערכת השירותים, והן בניהול והוצאה לפועל של הפקות סרטים ומדיה, הפקות דפוס, והפקות כנסים ואירועים שונים.

במהלך שנת 2016 נתמקד בנושאים הבאים:

א.  הפצת פרקטיקות מיטביות

במהלך 2016 תגובש תכנית להפצת ידע ופרקטיקות מיטביות בתכניות בנושא אורח חיים בריא.

ב.  הפצה ושיווק

 • גיבוש מדיניות ההפצה של אשל וניהול מתקדם שלה.
 • השקת אתר אשל החדש, "מתיחת פנים" לפייסבוק.
 •  גיבוש תפישת כנס מרכזי של אשל וכנסים קטנים.
 • קידום פסטיבל סרטי זִקנה בישראל כבסיס לפסטיבל בינלאומי בשיתוף המשרד לשוויון חברתי. 

נושאי התחום