שייקה אלוני.jpg

שייקה אלוני.jpg

עובד זר מהודו, בן 38, פועל במפעל לאופטיקה, עומד בסלום בית של איש בן 101 לובש בגדי קצונה בדרגת אלוף