כיצד נסייע לזקנים להתמודד בזמן בידוד, עקב וירוס הקורונה

כיצד נסייע לזקנים להתמודד בזמן בידוד, עקב וירוס הקורונה