יוסי היימן מנכ"ל אשל-ג'וינט על אתגרי המערכת בתחום הזקנה

יוסי היימן מנכ"ל אשל-ג'וינט על אתגרי המערכת בתחום הזקנה