בתיאבון אבל נבון (רוסית)

בתיאבון אבל נבון (רוסית)