בידיים טובות| הנחיות למטפלות בזקנים בעת הקורונה | סרטון 1 - כתוביות בעברית

בידיים טובות| הנחיות למטפלות בזקנים בעת הקורונה | סרטון 1 - כתוביות בעברית