אודות אשל

אודות אשל

מי אנחנו

אשל - ג'וינט ישראל היא האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן ובני משפחתו בישראל. כ-830,000 בני 65 ומעלה חיים בישראל ומאות אלפים נהנים באופן ישיר ועקיף ממגוון עשיר של שירותים ותכניות בכל הארץ שתוכננו ופותחו על ידי אשל ג'וינט-ישראל, המייצגת את אחת מהשותפויות הגדולות, היעילות והמוצלחות בין ג'וינט ישראל והממשלה.

מאז הקמתה בשנת 1969 ייעודה של אשל הוא לפתח שירותים עבור הזקנים בישראל תוך שימת דגש מיוחד על האוכלוסיות הפגיעות ביותר.

תכניות אשל נוגעות בכל תחומי חייו של הזקן: קהילות תומכות המספקות סל שירותים המאפשר לזקנים להמשיך להתגורר בבית ובסביבה המוכרת להם וכן מאות תכניות של פעילות גופנית לקידום בריאותם של זקנים ברחבי הארץ. אשל העלתה על סדר היום הציבורי את החשיבות של מניעת התעללות והזנחה של זקנים, התנדבות, תכניות לניצולי שואה, הכשרות למטפלים ולבני משפחה שמטפלים בזקנים ופעלה לגיבוש ולפיתוח והפצת הידע על כל היבטי הזקנה.

תוחלת החיים העולה והגידול המהיר במספר הזקנים "הצעירים" מחד ו"הזקנים מאוד" מאידך ממקמים את אשל בצומת חיוני לפיתוח וליצירת תנאים חדשים שיבטיחו זקנה עצמאית, מספקת ומכובדת ויקלו את העומס על בני המשפחה ועל מערכות הרווחה והבריאות.

מה אנחנו עושים?

אשל פועלת לשיפור ולשימור תפקוד, למניעת הידרדרות ולדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה, באמצעות פיתוח מערך השירותים הקיים, שיפור האפקטיביות שלו והטמעה של גישות לתיאום טיפול ומיקוד בלקוח.

חזון אשל

אזרחיה הזקנים של מדינת ישראל זוכים לאיכות חיים טובה ולדימוי חיובי ונהנים ממערכת שירותים מתקדמת, איכותית ונגישה, המכבדת את רצונם, מחויבת למיצוי יכולותיהם ונהנית מתרומתם בכל תחומי החיים.

השותפים שלנו

אשל מייחסת חשיבות עליונה לחיזוק ולהידוק יחסי העבודה עם השותפים האסטרטגיים מקרב משרדי הממשלה והעולם היהודי. 

שותפינו האסטרטגיים הינם ג'וינט ישראל וממשלת ישראל: משרד הרווחה והשירותים חברתיים, משרד הבריאות, המשרד לשיוויון חברתי, משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי.

שותפינו ברמה הארצית והמקומית הינם רשויות מקומיות, קרנות, עמותות וארגונים למען הזקן, ועידת התביעות, מפעל הפיס ואחרים.

 

חשיבות רבה ניתנת לחיזוק הקשר עם גורמים בעולם היהודי, ובחיבור פילנתרופים ישראלים ואמריקאים.

עקרונות הפעולה

גישה הוליסטית
ראיית האדם כשלם, מתוך תפישה רחבה הכוללת את המישור החברתי, הנפשי, הכלכלי והבריאותי.

שירות ממוקד אדם
ראיית האדם במרכז, כיבוד רצונו ושמירה מירבית על עצמאותו, תוך התאמה והנגשה של השירותים באופן מיטבי על פי צורכי הזקן ובני משפחתו המטפלים בו.

מיקוד בתשתיות קיימות
עדיפות להרחבה ושדרוג של תשתיות קיימות. הקמת תשתיות חדשות תיעשה רק במקרים מיוחדים, בהם יזוהה צורך או הזדמנות שלא יכולים לקבל מענה בתשתיות הקיימות.

אוניברסליות לצד העדפה לאוכלוסיות פגיעות
לצד גישה אוניברסלית בפיתוח, יושם דגש על הנגשת השירותים לאוכלוסיות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית, גיאוגרפית וכלכלית.

קיימות כלכלית
שאלת הקיימות הכלכלית של שירותים ושיקולי עלות-תועלת יהוו משקל בהחלטות לגבי כניסה לתהליכי פיתוח של שירותים חדשים.