ותיקים בסביבה

ותיקים בסביבה

התוכנית פותחה  בין השנים 2018-2016 בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע וג'וינט-אשל ופעלה במשך תקופה זו כפיילוט בחמש רשויות מקומיות: הרצלייה, זיכרון יעקב, נתניה, מבשרת ציון ומגדל העמק.

במסגרת התוכנית הוקמו ברשויות המקומיות קבוצות של אזרחים ותיקים פעילים, שהובילו פרויקטים סביבתיים.
הפרויקטים תרמו הן להעלאת מודעות ציבורית בנושא שמירה על ערכי הטבע והסביבה שאנו חיים בה, לתחושת הערך והמשמעות של האזרחים הוותיקים שהשתתפו בהם והן לחיבור רב גילאי בקהילה.

בתום תקופת הפיילוט ממשיכות חמש הרשויות המקומיות להפעיל את התוכנית ביישובם לתועלת האזרחים הוותיקים ולשמירה על ישראל ירוקה. 

 
להלן מגוון חומרים שיסייעו להפעיל את התוכנית ביישוב:
 
 
חוברת המציגה את מודל ההפעלה של התוכנית - לחצו כאן 
 
_____
 
מיתוג  - מיועד לרשויות המפעילות את התוכנית ביישובים במטרה לייצר מיתוג ארצי לקבוצת האזקחים הוותיקים המשתתפים בתוכנית. לקבלת הלוגו והמוצרים הממתוגים - לחצו כאן 
 
_____
 
מצגת סיכום התוכנית לשנת 2018 - לחצו כאן
 
_____
 
פייסבוק
 
דף פייסבוק של הפרויקט בהרצלייה בתל מיכל שהפך את המקום לאתר קהילתי פעיל  - לחצו כאן 
 
 
 
 
דף פייסבוק של הפרויקט במבשרת ציון  - לחצו כאן 
 
 
 
 
דף פייסבוק של קהילנגה - מיזם שימור חורשת לנגה - לחצו כאן 
 
 
 
______
 
סרטונים 
 

ותיקים בסביבה

 
לסרטונים נוספים - לחצו כאן | ליווי ועריכה: טל פסס
 

מנהלת התכנית: הדס מוטרו

מטרת העל: אזרחים ותיקים פועלים לשינוי בסביבתם 

קהלי היעד: אזרחים ותיקים עצמאים 

גורם מפעיל: המשרד להגנת הסביבה, ג'וינט אשל והחברה להגנת הטבע 

גורם ממשיך: רשויות מקומיות