ותיקים בסביבה

ותיקים בסביבה

שתי נשים מבוגרות עומדות בחוץ שמחות ומחייכות
שנת הפקה: 
2020
מספר עמודים: 
20
שפות: 

תיאור

לעיון במדריך ולשמירה במחשב בקובץ PDF - לחצו כאן 

החוברת מציגה מודל עבודה של תוכנית 'ותיקים בסביבה' שפעלה בין השנים 2018-2016 בחמש רשויות מקומיות בשיתוף ג'וינט-אשל, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.
במסגרת התוכנית הוקמו ברשויות המקומיות קבוצות של אזרחים ותיקים פעילים, שהובילו פרויקטים סביבתיים.
הפרויקטים תרמו הן להעלאת מודעות ציבורית בנושא שמירה על ערכי הטבע והסביבה שאנו חיים בה, לתחושת הערך והמשמעות של האזרחים הוותיקים שהשתתפו בהם והן לחיבור רב גילאי בקהילה

החוברת מציגה בבהירות ובפשטות את מודל ההפעלה של התוכנית באופן שיאפשר לרשויות מקומיות נוספות להפעיל את התוכנית ביישובם לתועלת אזרחיה הוותיקים של מדינת ישראל ולשמירה על ישראל ירוקה.
 
חברי ועדת ההיגוי:
זיוית לינדר, ראש אגף חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה
מאירה הלפר, סגנית ראש אגף חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה
הדס מוטרו, מנהלת התוכנית, ג'וינט-אשל
פזית שביד-שייט, מנהלת תחום קהילות ופעילות עירונית, החברה להגנת הטבע
טלי קדמי, רכזת ארצית מעורבות ציבור, החברה להגנת הטבע
 
כתיבת החוברת: טלי קדמי, הדס מוטרו ופזית שביד-שייט
 
למידע נוסף על התוכנית והפרויקטים שנעשו במסגרתה - לחצו כאן 
סוג מדיה: 
אוכלוסיית יעד: