ספורט לכול

ספורט לכול

קבוצת אנשים מבוגרים משחקים בחוץ בפטאנק
הפקה: 
ג'וינט ישראל - אשל
שנת הפקה: 
2017
מספר עמודים: 
47
שפות: 

תיאור

לעיון בחוברת ולשמירה במחשב בקובץ PDF - לחצו כאן 

מדריך הפעלת תכניות פעילות גופנית וספורט עממי לאזרחים ותיקים.
הספורט העממי מאפשר לנו לקחת את יתרונות הפעילות הגופנית ולהתאים אותם לכל גיל ולכל אדם. שינויים קלים, בעיקר בזמן המשחק, מאפשרים לענפי הספורט השונים להיות מותאמים לרמות תפקודיהם השונות של האזרחים הוותיקים.
ג'וינט ישראל - אשל פיתחה מגוון רחב של תכניות בנושא הפעילות הגופנית לזקנים ברמות תפקודיהם השונות, מאנשים עצמאיים ועד לאנשים שמרותקים לביתם, וכן לזקנים תשושי נפש ולבני משפחותיהם. תכניות אלו פותחו והוטמעו
.תוך שותפות עם המשרד לשוויון חברתי, עם משרד התרבות והספורט ועם גורמים שונים בקהילה
 
מדריך זה מיועד לכל מי שמעוניין להפעיל ברשות המקומית או במועצה האזורית תכניות פעילות גופנית בכלל וספורט עממי לאזרחים ותיקים בפרט. הוא שימושי למנהלי מחלקות ספורט ברשות, למפעילי תכניות ספורט במתנ"סים או בעמותות לזקן, וכן לרכז שבשטח אשר עומד להפעיל תכניות אלו וזקוק לכלים מעשיים לשם הפעלתן.
 
המדריך סוקר בקצרה את תחום הפעילויות הגופניות הרחב בקרב האזרחים הוותיקים, מציג תכניות מגוונות בנושא שפותחו בג'וינט ישראל - אשל   ומעמיק בתחום הספורט העממי לאזרחים הוותיקים, על ענפיו
השונים, וכן על הצרכים הייחודיים בעת זקִנה ועל ההתאמות הדרושות לשם כך.  המדריך מציג את מודל ההפעלה לתכניות הספורט העממי לאזרחים ותיקים. התכניות יושמו ביותר מ 150- יישובים באמצעות רכזים מטעם הרשויות המקומיות והאזוריות, החברה למתנ"סים והעמותות למען הקשיש. תכניות הספורט פעלו למעלה מעשרים שנה במימון אשל ובתמיכת המשרד לשוויון חברתי ומשרד התרבות והספורט.
במדריך ניתן למצוא תכניות הכשרה מותאמות לזקנים בענפי הספורט השונים, טפסים שונים למפעילי התכניות ושאלוני משוב לשימוש מפעילי תכניות אלו ומרכזיה.
 
פיתוח הערכה: נעמי חנוכי, אילת דגן ירקוני, ג'וינט ישראל-אשל
שותפים לפיתוח התכנית: מיטל הוברט-אשכנזי, המשרד לשוויון חברתי, שלומית ניר-טור, משרד הספורט והתרבות
עריכה מקצעית: הדס מוטרו, ג'וינט ישראל-אשל
 

אזל מהמלאי 

 
סוג מדיה: 
אוכלוסיית יעד: