בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2016

בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2016

כריכה בני 65 פלוס בישראל - שנתון סטטיסטי 2016
מחברים: 
עורכים: ג'ני ברודסקי, יצחק שנור, שמואל באר
הפקה: 
מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל
שנת הפקה: 
2017
מספר עמודים: 
390

תיאור

 

לעיון בקובץ המקוצר של השנתון ולשמירה במחשב  - לחצו כאן

לעיון בשנתון ולשמירה במחשב בקובץ  - לחצו כאן

 

השנתון עוסק במצבם הדמוגרפי, הבריאותי הכלכלי והחברתי של הקשישים בישראל ומציג את מערכת השירותים העומדת לרשותם. 
פרק מיוחד מוקדש לבחינת אוכלוסיית הקשישים בישראל בהשוואה בינלאומית. בנוסף מציג השנתון מגמות לאורך זמן והבדלים בין קבוצות האוכלוסייה לבין אזורים גיאוגרפיים שונים. 
השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, מתכנני השירותים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר. הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון ומספקים בסיס לדיון על הצרכים, המענים והפערים ביניהם. 

 

השנתון מופק ע"י משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה המשותף לג'וינט ישראל - אשל ולמאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. 

 

 

סוג מדיה: 
תחום: 
אוכלוסיית יעד: 
סוג הספר: