משפט, צדק וזיקנה

משפט, צדק וזיקנה

מחברים: 
ד''ר ישראל (איסי) דורון
הפקה: 
ג'וינט ישראל - אשל
שנת הפקה: 
2007
מספר עמודים: 
220
מחיר: 
80 ש"ח
שפות: 

תיאור

לעיון בספר ולשמירה במחשב בקובץ PDF  - לחצו כאן 

מה הקשר בין משפט, צדק וזיקנה? כיצד החוק בישראל מתייחס לאוכלוסייה הזקנה? האם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זוכה לזכויות ולמעמד או האם היא מופלית לרעה וסובלת מהדרה והשתקה? האם ניתן לזהות מאפיינים כלליים המצויים בחוקים המסדירים את מעמדם החוקי של הזקנים? ספר זה בא לתת מענה לשאלות אלה, ולתאר בפני קוראיו את יחסי הגומלין שבין החקיקה ובין קבוצת הזקנים בחברה הישראלית.
בספר נסקרות סוגיות מרכזיות בתחום זכויות הזקנים במשפט הישראלי: מינוי אפוטרופוס, ענישה של מתעללים ומזניחים, הסדרה של מסגרות מוסדיות, זכויות מעמד בני משפחה, כלי תכנון ומניעה לקראת זיקנה, וחוק האזרחים הותיקים. התמונה המצטיירת היא כי החוק בישראלי עדיין מתייחס לזקנים בצורה פטרנליסטית וגילנית (ageism) ומתעלם מהשינויים הדמוגרפיים הדרמטיים שהתחוללו בחברה הישראלית.
מסקנות הניתוח המשפטי המקיף המתואר בספר קוראות לשינוי מהותי ביחס המשפטי לזקנים: על המשפט לאמץ גישה המכבדת את האוטונומיה והחירות של הזקנים ולפעול להעצים את הידע והמודעות של הציבור הזה לזכויותיו החוקיות. לא פחות חשוב מכך הצורך לתת מקום לקולם של הזקנים ולזווית מבטם הייחודית בכל הנוגע לעיצוב העתידי של זכויותיהם החוקיות.
 
ישראל (איסי) דורון, הוא דוקטור למשפטים, מרצה בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, ויו''ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה. ד''ר דורון מתמחה בתחום זכויות הזקנים ובתחום מדיניות חברתית בזיקנה, והינו חתן פרס זוסמן לשנת 2007 למצוינות בתחום השירותים החברתיים בישראל.


 

סוג מדיה: 
סוג הספר: