כלים מעשיים לאנשי מקצוע ולבני משפחה מטפלים

כלים מעשיים לאנשי מקצוע ולבני משפחה מטפלים

בדף זה אנשי מקצוע ובני משפחה מטפלים ימצאו כלים מעשיים לעבודה עם זקנים. 

תכניות להעלאת מודעות

מדריך לטיפול בזקנים מרותקי בית בעזרת פעילות גופנית מותאמת   הקדמה
פעילות גופנית חשובה לשמירת התפקוד והעצמאות ומשפיעה על הבריאות ועל איכות החיים בזקנה, והיא אף חשובה במיוחד גם לזקנים המרותקים רוב...

ליווי רוחני

אשל פיתחה תכנית תמיכה רוחנית בזקנים במטרה להעשיר את ארגז הכלים של אנשי המקצוע בתחום הזקנה בכלי הטיפולי של הליווי הרוחני.