קהילה לדורות

קהילה לדורות

יצירת תשתית המקדמת ערכים של שותפות, מעורבות ושייכות המאפשרת צמיחה של קהילה בעלת השפעה רחבה

    לקריאת מסמך היסוד של התכנית 

למה?

כי האזרחים הוותיקים הם נכס לחברה.
כי תוחלת החיים עולה ואוכלוסיית האזרחים הוותיקים גדלה.
כי ישנו רצון להזדקן בקהילה"Aging in place" - .
כי קהילה בריאה עונה לצורכי הפרט.

מי?

התכנית כוללת אזרחים ותיקים החברים בקהילה תומכת ואת בני משפחותיהם כאוכלוסיית בסיס.
התכנית תרחיב את מעגלי פעילותה לאזרחים ותיקים נוספים ובני משפחה החיים באותו מרחב גיאוגרפי שבו פועלת הקהילה התומכת ואף לכל הרשות.

מה?

מטרת התכנית היא לבנות קהילה במשמעותה העמוקה וליצור מסגרת חיים בטוחה, מכילה, אפקטיבית ויישומית אשר תשפר את איכות חייהם של האזרחים הוותיקים. התכנית בונה מרחב קהילתי הדדי ושוויוני שבו אזרחים ותיקים תורמים ונתרמים מהידע, מניסיון חייהם, מהיכולות המיוחדות שצברו בתוך קהילתם ומחוצה לה.
תשומת לב ייחודית ניתנת בקהילה ליצירה של תשתית ופעילות רב דורית. 

איך?

התכנית כוללת שלושה כיווני פעולה משמעותיים של התערבות מקצועית ואנושית מתוך ראיhה הוליסטית של הפרט-המשפחה-הקהילה-החברה:

א. התערבות ממוקדת קהילה – שותפות עם האזרחים הוותיקים בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לדרך הפעלתה, קשר ותמיכה הדדית בין חברי הקהילה וחיבור בין התכנית והחברים בה לבין הקהילה במרחב הגיאוגרפי וברשות המקומית (פיזית וחברתית).

ב. התערבות ממוקדת האזרח הוותיק ומשפחתו – שירות פרטני כמענה לצרכים של חברי הקהילה ובני משפחותיהם.

ג. פיתוח מענים חדשים ונוספים המותאמים לאוכלוסייה ברשות - שילובם בתשתית קהילה תומכת ובמערך השירותים לאזרחים הוותיקים ברשות.

השילוב בין שלושת כיווני הפעולה ישדרג את רמת השירותים הניתנים לאזרחים הוותיקים, ירחיב את האפשרויות העומדות בפניהם לצריכת שירותים מונגשים והולמים את מצבם, יביא לשיפור משמעותי בקבלת מידע על מערך הסיוע העומד לרשותם ולשינוי באיכות חייהם.

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ברשות המקומית ועם שירותים, מוסדות וגופים בסביבתה. התכנית חותרת ליצירת רשת מגוונת של מענים אינטגרטיביים, חברתיים, קהילתיים ואיכותיים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם בהתאם לצורכיהם מתוך רצון לאפשר להם להמשיך ולחיות בקהילה שהם מתגוררים בה. 

 

מייסדי התכנית: ג'וינט ישראל - אשל, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לאזרחים הוותיקים, קרן דליה ואלי הורביץ