הזקן והמשפחה

הזקן והמשפחה

סוגיות מרכזיות ביחסים רב-דוריים
מחברים: 
פרופ' אריאלה לבנשטיין, פרופ' יצחק בריק
הפקה: 
אשל הוצאה לאור
שנת הפקה: 
2010
מספר עמודים: 
230
מחיר: 
70 ש"ח
שפות: 

תיאור

לעיון בספר ולשמירה במחשב בקובץ PDF - לחצו כאן

קובעי המדיניות החברתית ברחבי העולם מודעים יותר ויותר למהפכה הדמוגרפית המתחוללת בשנים האחרונות. האוכלוסייה מזדקנת והולכת, תוחלת החיים ממשיכה לעלות בקצב מהיר, מספר הילדים קטן, כח העבודה מצטמצם ויחסי התלות בין האוכלוסייה הפעילה בשוקהעבודה לבין אלה שאינם עובדים מתעצמים וגדלים.
 
''הזקן והמשפחה'' נוגע בכל הסוגיות המרכזיות בתחופ הזיקנה, תוך הצגת גישות רב-תחומיות. הספר מכוון זרקור על הזקן והמשפחה תוך הצגת מגוון של נקודות מבט. כותבי הפרקים השוניםהם חוקרים ואנשי אקדמיה בעלי ידע ומומחיות בתחומם. המאמרים והנושאים המרכזיים הנדונים בהם מביאים לקורא תמונה רחבת יריעה על הזקן ומשפחתו ומציבים אתגר לדיון ולדיאלוג עתידי בין מעצבי המדיניות, חוקרים ומטפלים.
 
הספר מיועד לקובעי מדיניות, לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב.
 
עורכי הספר:
פרופ' יצחק בריק, מנכ''ל אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, ג'וינט ישראל ומרצה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, 
ופרופ' אריאלה לוונשטיין, ראש המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, ראש החוג למינהל ולמערכות בריאות וראש תחום מחקר והוראה במכללה האקדמית יזרעאל ע''ש מקס שטרן.
סוג מדיה: 
סוג הספר: