הקול שלנו

הקול שלנו

אזרחים ותיקים חוקרים ומקדמים שכונה בריאה, נגישה ובטוחה

ידוע כי לסביבה העירונית הבנויה יש השפעה על מדדי הבריאות ואיכות החיים של התושבים בשכונות העיר.
האוכלוסייה המבוגרת רגישה ופגיעה יותר להשפעות סביבתיות בעיקר עקב ירידה בתפקוד הפיזי וביכולת הניידות.

קיימת הסכמה רחבה בקרב אנשי מקצוע שיש להתאים את הסביבה הפיזית כדי לאפשר ולקדם אורח חיים בריא ופעיל יותר.

תכנית "הקול שלנו" בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, אשל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והרשות המקומית מאפשרת לאזרחים הוותיקים למפות את סביבת מגוריהם באמצעות יישומון (אפליקציה) אשר פותח באוניברסיטת סטנפורד.
באמצעות היישומון האזרחים הוותיקים מתעדים (מצלמים ומקליטים) אלמנטים סביבתיים המעודדים או מעכבים הליכה בטוחה בשכונתם, מנתחים את הממצאים ומציגים לקובעי המדיניות ברשות את המלצותיהם.

מטרות התכנית:

1. קידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל תוך יצירת סביבות ידידותיות גיל.

2. הפיכת האזרחים הוותיקים למשמעותיים עבור הקהילה בה הם חיים.

3. הגברת מודעות קובעי המדיניות (ברשויות) לצרכי האזרחים הוותיקים.

 

להלן מספר חומרי רקע ומידע על התכנית:

  • מצגת: הקול שלנו - לחץ כאן 
  • דף מידע ליישוב:  רקע, מטרות, תכנית עבודה -  לחץ כאן
  • תיעוד של משתתף בתכנית: צילום של מרכיב בסביבה המעכב הליכה - לחץ כאן 
  • תיעוד של משתתף בתכנית: צילום של מרכיב בסביבה המעודד  הליכה - לחץ כאן 

 

הקול שלנו - Our Voice