סקר - כיצד משפיעה הקורונה על הזקנים בישראל?

סקר - כיצד משפיעה הקורונה על הזקנים בישראל?