סקר - כיצד השפיעה הקורונה על הזקנים בישראל?

סקר - כיצד השפיעה הקורונה על הזקנים בישראל?