תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים

תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים

 תמונה מופשטת של כדור הארץ וכותרת תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים CAREGIVERS סקירה בינלאומית 2016
שנת הפקה: 
2016
מספר עמודים: 
38
שפות: 

תיאור

לעיון בחוברת ולשמירה במחשב בקובץ PDF  - לחצו כאן

המסמך מציג סקירה בינלאומית שנעשתה בשנת 2016 לבקשת עמותת Caregivers Israel, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים. במדינת ישראל עד כה ניתנה תשומת לב מוגבלת בלבד למעמדם, זכויותיהם ומצבם של בני המשפחה המטפלים. ייתכן שהדבר נבע ממעין מוסכמה תרבותית שאין זה אלא טבעי שבני המשפחה יטפלו ביקירהם. 
בעשורים האחרונים עולה וגוברת המודעות ברחבי העולם לחשיבתום של בני המשפחה המטפלים במתן מענה לצורכי הטיפול והסיעוד, והן ברמת המחיר האישי והכלכלי שהם משלמים בביצוע תפקידם. דוח זה הוכן על מנת להבין את המגמות המתרחשות בתחום זה בעולם, בעיקר בהיבטים של תמיכה, זכויות, והטבות המוענוקות לבני משפחה מטפלים ולהציג המלצות לפעולה במדינת ישראל. 

המסמך נכתב ע"י פרופ' ישראל איסי דורון ומר אורי לזר מהחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. 
 

סוג מדיה: 
תחום: 
אוכלוסיית יעד: 
סוג הספר: