שותפים

שותפים

אשל פועלת בכל תכניותיה ביחד עם שותפים, בכל שלבי הפעילות: בפיתוח, ביישום ובהפצה.

שותפינו המרכזיים הם:

ג'וינט ישראל,

ממשלת ישראל על משרדיה השונים: משרד הרווחה והשירותים חברתיים, משרד הבריאות, המשרד לשיוויון חברתי, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי.

הרשויות המקומיות,

ועידת התביעות,

מפעל הפיס,

וקרנות שונות.