פעילות אשל

פעילות אשל

אשל תפעל לשיפור ולשימור תפקוד כולל, למניעת הידרדרות ולדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה, באמצעות פיתוח מערך השירותים הקיים, שיפור האפקטיביות שלו והטמעה של גישות לתיאום טיפול ומיקוד בלקוח.

 

תחומי הפעילות באשל:

תחום שירותים לעצמאיים: (ללמוד יותר על התחום)

עידוד אוכלוסיית הגיל השלישי החדש לניהול וקיום חיים אקטיביים, עצמאיים ובעלי משמעות.
 

תחום שירותים תומכים בקהילה: (ללמוד יותר על התחום)

פיתוח שירותים קיימים בקהילה כשירותים אינטגרטיביים ממוקדי לקוח המסייעים לזקנים בירידה תפקודית ולבני משפחותיהם באמצעות תיאום טיפול ובהתאמתם לצורכיהם המשתנים.
 

תחום שיקום ושימור תפקוד: (ללמוד יותר על התחום)

מיצוי הפוטנציאל התפקודי של אנשים זקנים עם ירידה תפקודית בינונית באמצעותפיתוח והנגשה של רצף שירותי שיקום/ושימור תפקוד וחזרה לתפקוד ברמה אזורית ויישובית.
 

תכניות לניצולי שואה: (ללמוד יותר על התחום)

פיתוח והענקת שירותים רב תחומיים וייעודיים לניצולי שואה, בקהילה ובבית, כל עוד הם חיים, ומיצוב תדמית חיובית כלפיהם.

 

מי"א - מרכז ידע אשל: (ללמוד יותר על התחום)

עוסק ב: פיתוח ידע, ניהול ידע, מרכזי ההדרכה של אשל, הפצה ושיווק.

 

תכנון והערכה: (ללמוד יותר על התחום)

עוסק ב: תכנון רב שנתי ושנתי, מחקר, הערכה ומדידה, תהליכים ומבנים, מערכות לניהול מידע.

 

ליצירת קשר

אשל, גבעת הג'וינט ת.ד. 3489 ירושלים, 9103401
טל: 02-6557128  פקס: 02-5662716