בתים חמים

בתים חמים

הצורך: 

בישראל ישנם זקנים רבים אשר אינם משתלבים במסגרות חברתיות כלשהן. זקנים אלו ממעטים לצאת מהבית, דבר הפוגע באורח החיים הבריא שלהם וביכולת שלהם לחיות חיי זִקנה פעילים ועצמאיים.

מטרה מרכזית:

לספק מסגרת חברתית לזקנים המתקשים להשתלב במסגרות חברתיות אחרות עקב קשיי ניידות, שפה, סביבה לא מוכרת וכדומה.

כיווני פיתוח:

  • פיתוח מודל בתים חמים להורים שכולים

  • פיתוח הידע ופרסום חוברת בנושא פיתוח והקמת בתים חמים

  • בחינת העברת התכנית לאחריות משרד הרווחה וגבוש מנגנון ההפעלה על ידי המשרד

תכניות להעלאת מודעות