תעסוקה

תעסוקה

הצורך: 

מדי שנה פורשים בישראל כ-40,000 איש מתוכם כ-15% ממשיכים לעבוד מעבר לגיל הפרישה. רבים מהפורשים מעבודה אינם עושים זאת מרצונם. בהתייחס לתוחלת החיים פרישה זו פוגעת במגוון היבטי החיים של האדם ומשפחתו – בריאות, חברה, משק כלכלי, הכנסה וכו'.

מטרה מרכזית:

קידום הביקוש וההיצע בשוק העבודה של בני 60+ באמצעות יצירת הזדמנויות מחוללות שינוי בתחום תעסוקת מבוגרים.

כיווני פיתוח:

  • קידום יזמות והעסקה עצמית לגיל השלישי – פיתוח שירות מתמחה לבני 60+ בפתיחת עסקים.

  • איתור מקצועות נדרשים המתאימים לאוכלוסיית המבוגרים, בהם יש ביקוש גבוה לעובדים, ופיתוח תכניות להכשרתם ולקליטתם בתחומים אלו (הכשירות לביקושים סקטוריאלים).

  • פיתוח מסלולים לפרישה מדורגת של עובדים מבוגרים.

צפו בסרטון לתכנית 'הפלוס ב-60' של מרכז השמה עירוני לתעסוקת אזרחים ותיקים בירושלים: 

הפלוס בשישים


 

 

 

 

 

 

 

 

תכניות להעלאת מודעות