הכנה לפרישה וחינוך פיננסי

הכנה לפרישה וחינוך פיננסי

הצורך: 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה כ-70,000 איש מגיעים לגיל פרישה (לנשים – 62 ולגברים – 67). תוחלת החיים הצפויה לבני 65 עומדת על כ-20 שנה ולמרות שמדובר בתקופת חיים ארוכה ומשמעותית, הפורשים כיום זוכים לליווי ומידע מועט בכל הנוגע להתנהלותם הפיננסית, זכויותיהם הפנסיוניות והטבות במיסוי.

מטרה מרכזית:

הקמת שירות ציבורי נגיש אשר יאפשר לציבור הרחב להתכונן לפרישה בצורה מקיפה

כיווני פיתוח:

הכנה מיטבית לפרישה כוללת שירותים שיסייעו לאזרח לתכנן ולנהל את פרישתו, לקבל החלטה מושכלת לגבי המשך עבודתו ומימוש זכויותיו וכן ילווה אותו בשלב המעבר וההסתגלות לתקופת החיים החדשה. רצף השירותים לפורש יכלול כנסים גדולים להעלאת המודעות לחשיבות התכנון, סדנאות ללמידה מעמיקה, קבלת כלים לקבלת ההחלטות וייעוץ פנסיוני נגיש כלכלית.

תכניות להעלאת מודעות

רוב הפורשים בישראל לא זוכים לתהליך מסודר של הכנה לפרישה וחלקם אף אינם מודעים לחשיבותו. המעורבות הקהילתית והעירונית נמוכה מאוד. המסגרת הציבורית היחידה המספקת מענה היא ימי המידע של ביטוח לאומי אשר...