קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים - ניהול - גישות לטיפול בזקן

קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים - ניהול - גישות לטיפול בזקן

שם רכז הקורס: 
ארית לק

תיאור

הקורס נבנה על מנת לתת מענה לצורכיהם של פיזיותרפיסטים המובילים את תחום הפיזיותרפיה במסגרות לטיפול ממושך ובמכונים המשרתים זקנים. לצד הטיפול בזקנים נדרשים מנהלי תחום הפיזיותרפיה לדאוג לקידום התחום בארגונם, לעבוד עם שותפי תפקיד מגוונים ובעלי אינטרסים שונים, לתכנן תוכניות עבודה, לבצען ולהעריכן. קורס זה נבנה על מנת לסייע למנהלי תחום הפיזיותרפיה בשרותים לזקנים להתמודד עם אתגרים אלו.

אוכלוסיית יעד:  הקורס מיועד למנהלי שירות בפיזיותרפיה בתחום הגריאטריה.

מטרות הקורס

o        המשתתפים יגדירו את תפקידם כמנהלי שרות

o        המשתתפים יזהו את שותפי התפקיד שלהם בארגון ודרכים לשפר את העבודה עמם.

o        המשתתפים ימנו דרכים לקיום תקשורת אפקטיבית ומקדמת עם לקוחות.

נושאי הקורס

o        תפיסת תפקיד הפיזיותרפיסט כמנהל.

o        עבודת צוות ושיתופי פעולה עם שותפי תפקיד

o        תקשורת  אמפטית וניהול קונפליקטים

o        ניהול עצמי וניהול זמן.

 

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ב', 23/04/2018
תאריך סיום: 
ב', 11/06/2018
ימים ושעות לימוד: 
ב
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
48
מספר מפגשים: 
8
מחיר הקורס: 
940 ש"ח
מיקום הקורס: 
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל תל השומר
טלפון: 
03-5340573
דואר אלקטרוני: