קורס על בסיסי למרפאים בעיסוק בזקנה - ניהול - תל השומר

קורס על בסיסי למרפאים בעיסוק בזקנה - ניהול - תל השומר

שם רכז הקורס: 
ארית לק

תיאור

הקורס נבנה בשיתוף השרות הארצי של הריפוי בעיסוק במשרד הבריאות, על מנת לתת מענה לצורכיהם של מרפאים בעיסוק המובילים את תחום הריפוי בעיסוק בשירותים לזקנים.
קורס זה נבנה על מנת לסייע למנהלי תחום הריפוי בעיסוק בשרותים לזקנים להתמודד עם האתגרים הללו. הקורס משלב עקרונות ומיומנויות בניהול, הרלבנטיים לתחום.
מטרות הקורס
·         המשתתפים יגדירו את תפקידם כמנהלי שרות
·         המשתתפים יזהו את שותפי התפקיד שלהם בארגון ודרכים לשפר את העבודה עמם.
·         המשתתפים ימנו דרכים לקיום תקשורת אפקטיבית ומקדמת עם לקוחות.

 

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ב', 13/11/2017
תאריך סיום: 
ב', 01/01/2018
ימים ושעות לימוד: 
ב
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
42
מספר מפגשים: 
7
מחיר הקורס: 
840 ש"ח
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
אזור גאוגרפי: 
טלפון: 
03-5343379
פקס: 
03-5340573
דואר אלקטרוני: