כלים יצירתיים בהפעלת זקנים, קריית ביאליק

כלים יצירתיים בהפעלת זקנים, קריית ביאליק

שם רכז הקורס: 
מירי יבין
אוכלוסיות יעד: 

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ה', 07/03/2019
תאריך סיום: 
ה', 06/06/2019
ימים ושעות לימוד: 
ה
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
60
מספר מפגשים: 
10
מחיר הקורס: 
620 ש''ח
מיקום הקורס: 
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל קרית ביאליק
טלפון: 
04-8400448
פקס: 
04-8720384
דואר אלקטרוני: