מודלים לתיאום טיפול - מנגנון ישובי

מודלים לתיאום טיפול - מנגנון ישובי

מטרה מרכזית:

פיתוח מכניזם יישובי לאבחון ולהכוונה לשירותים ולמענים קיימים, לזקנים בירידה תפקודית ובני משפחותיהם, (בצמתים הקריטיים של הירידה התפקודית), באמצעות מנגנון יישובי בעל ראייה כוללת של המענים  הקיימים בישוב (תוך איתור המענים החסרים בישוב).

יעדים מרכזיים:

  • למידת הצרכים והמענים הקיימים כיום בעולם ובישראל.
  • פיתוח קונספט מוסכם של המנגנון הישובי
  • בחינת  שותפויות אפשריות והסכמה לגבי תחולת המנגנון הישובי.

שותפים מרכזיים:

משרדי הממשלה השונים ורשויות מקומיות