קפה אירופה- במימון תרומת שגריר בריטניה

קפה אירופה- במימון תרומת שגריר בריטניה

מנהלת התכנית: מגי גד

מטרת העל: מתן מענה תרבותי וחברתי לניצולי שואה

קהלי היעד: ניצולי שואה

גורם מממן: משרד הרווחה

גורם מפעיל: רשויות מקומיות

גורם ממשיך: משרד הרווחה