קפה אירופה - 5 מועדונים חדשים

קפה אירופה - 5 מועדונים חדשים

מנהלת התכנית: לימור מרגלית 

מטרת העל: מתן מענה חברתי ותרבותי לניצולי שואה בקהילה

קהלי היעד: ניצולי שואה

גורם מממן: משרד הרווחה

גורם מפעיל: רשויות מקומיות

גורם ממשיך: משרד הרווחה