קהילה צומחת

קהילה צומחת

יצירת שינוי במרכזי יום ובבתי אבות עם פעליות משותפת לזקנים ולאנשי מקצוע.

תכניות להעלאת מודעות